Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Θεατρική παράσταση στο σχολείο μας ,,,Αισώπου κόμιξ!!!


video


ΕΓΓΡΑΦΕΣ   Α΄   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 19 Ιουνίου 2014 τα δε προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 αρ. 7 παρ. 3, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του  άρθρου 11 του Ν. 4229/2014(ΦΕΚ8τ.Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014)  είναι: